Bij HOPMAN Ruimtemakers hanteren we een werkproces wat resulteert in werkgeluk!

Met een gefaseerd traject behouden we structuur en duidelijkheid in het creatieve proces. Zo maken we van een idee de werkelijkheid. Het proces heeft vier globale stappen: Concept Ontwerp, Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp en Uitvoering.

Het Concept ontwerp is een belangrijke startfase, hier worden de belangrijke ontwerpkeuzes tegen elkaar afgewogen. Om te inventariseren wat de verwachtingen en wensen zijn wordt er gestart met een interview. In dat interview wordt een programma van eisen opgesteld. Denk hierbij aan het aantal werkplekken tot aan het gevoel wat je nieuwe werkplek je moet geven.

Het ontwerpteam maakt 2D plattegronden met een nieuwe indeling en zetten een concept op van materialen, kleuren en meubels. Dit samen creëert een werksfeer die vervolgens wordt vertaald naar een 3D model. Zo wordt de haalbaarheid van de plannen getoetst. In 3D is goed te zien welk effect vormen, kleuren en materialen op elkaar en op de indeling hebben. Zo krijg je een beter beeld van de ruimtelijkheid in het project. Voelt het krap of is het te kaal? Door herhaaldelijk dingen aan te passen en te toetsen blijven we sleutelen aan het ontwerp. Totdat er uiteindelijk een volwaardig Concept Ontwerp is ontstaan. Op dat moment zijn de belangrijkste ontwerpkeuzes gemaakt en wordt het 3D model in een renderprogramma gezet. In dit programma kunnen de 3D modellen omgezet worden naar realistische afbeeldingen. Deze afbeeldingen zijn belangrijk voor de opdrachtgever. Hiermee kunnen we de sfeer van het ontwerp afbeelden en al een glimp van het toekomstige werkgeluk laten ervaren. Het schept een reëel beeld van wat de opdrachtgever kan verwachten van een ruimte.

Een render vangt wensen van de opdrachtgever gecombineerd met onze expertise en adviezen in een concreet beeld samen.

Geschreven door Hopman Ruimtemakers geplaatst op 20 januari 2023

Wil jij ook je merk versterken door een nieuwe inrichting? Neem contact op!